01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Odvoz glomaznog otpada u 2019. godini

21
03
Odvoz glomaznog otpada u 2019. godini

Krupni (glomazni) komunalni otpad u 2019. godini odvozit će se s lokacije korisnika javne usluge po prethodno ispunjenom zahtjevu u razdoblju od 1.4. do 30.9.2019. godine.

Mogućnost besplatnog odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada korisnici mogu koristiti jednom godišnje, a količina krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koja se može besplatno predati u sklopu javne usluge na lokaciji korisnika javne usluge iznosi 5 m³.
 
Komunalac d.o.o. će uslugu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada pružati u razdoblju 1.4. do 30.9.2019. godine.
 
Narudžba kontejnera obavlja se ispunjavanjem zahtjeva, kojeg korisnici mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici trgovačkog društva Komunalac d.o.o. ili na Info pultu društva. Ispunjene zahtjeve potrebno je dostaviti osobno na Info pult trgovačkog društva Komunalac d.o.o., poštom na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor ili na e mail upiti@komunalac-samobor.hr.