01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
Termini ukopa

Boris Bašić dipl. ing. el.

Ispraćaj će bit u ČETVRTAK 23. 5. 2019. u 14.30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

20.05.2019.

Stjepan Stanić

Ispraćaj će biti u PONEDJELJAK 20. 5. 2019. u 14.30 sati na Gradskom groblju u Samoboru.

19.05.2019.

MARIJA DEJANOVIĆ rođ. BUJANOVIĆ

Pogreb će biti u PONEDJELJAK 20.05.2019. god.u 12,30 sati na groblju Otruševec.

19.05.2019.

Branko Terihaj

Ispraćaj će bit u PETAK 17. 5. 2019. u 13.00 na groblju u Sv. Martinu pod Okićem.

16.05.2019.