01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

BOKS S VRTULJKOM ZA KONTEJNERE ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG I ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA

 

Prednosti

 smješta se u neposrednoj blizini svakog stambenog objekta
 čuva okoliš čistim jer je otpad u zaključanom boksu
 sprječava otuđivanje odvojenog otpada
 ograničava širenje neugodnih mirisa
 sprječava razbacivanje otpada i uništavanje kontejnera 
 smanjuje količinu komunalnog otpada koji se odvozi na udaljena odlagališta
 omogućava lakše odlaganje odvojenog otpada u različite posude s iste pozicije
 pozitivno educira građane na odvojeno prikupljanje otpada

 

Područje tehnike

područje E - građevinarstvo
potpodručje E04 - visokogradnja
razred E04H - građevine ili slične konstrukcije za posebne namjene
podrazred  E04H 12/08 - konstrukcije od metala
podrazred E04H 7/30 - konstrukcije s rupičastim zidovima uglavnom od metala

 

Tehnički problem

Prikupljanje, selekcija i odvoz komunalnog otpada u naseljenim mjestima je veliki društveni problem. Veliki kontejneri za miješani komunalni otpad se postavljaju na otvorenim i nezaštićenim lokacijama, a manji kontejneri za odlaganje odvojenih vrsta otpada su izloženi prevrtanju i otuđivanju sadržaja. Tehnički problem koji se rješava ovim izumom se odnosi na izvedbu ograđenog i osiguranog prostora za smještaj posebnog velikog kontejnera u koji će se odlagati miješani komunalni otpad i za smještaj posebnih manjih kontejnera za odlaganje odvojenih različitih vrsta otpada. Na taj način se potiče građane na odvajanje i posebno odlaganje različitih vrsta otpada, te smanjenje količine miješanog komunalnog optada, ispred svojih zgrada.

 

Primjena izuma

Boks s vrtuljkom za kontejnere za prikupljanje miješanog i odvojenog komunalnog otpada se koristi na svim lokacijama gdje se nastoji spriječiti neželjeni pristup kontejnerima za selektivno odvajanje komunalnog otpada koao kod zgrada s više stanova, poslovnih subjekata, vrtića i dr. Boks s vrtuljkom će koristiti i javne institucije općenito zbog mogućnosti zaključavanja. Svi materijali i dijelovi za izradu boksa su dostupni na tržištu, a može se proizvoditi u svim tvornicama metalne galanterije, kao i u bravarskim radionicama. Stručnjacima će biti očigledno da se veličina i oblik boksa kao i vrtuljka za kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada mogu dizajnirati i izvrsti na neki drugi način, bez utjecaja na bit izuma.