01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Poštovani,

t.d. Komunalac d.o.o. Samobor provodi pregovaranje za godišnju nabavu roba i usluga putem e-aukcije u digitalnoj platformi Promena.

E-aukcija podrazumijeva oblik pregovaranja tijekom kojeg dobavljači u potpuno transparentnom okruženju mogu korigirati cijene proizvoda i usluga koje nude u okviru vremena trajanja aukcije.

Tijekom trajanja aukcije dobavljači koji sudjeluju u aukciji primiti će kroz sustav informaciju o svojoj ponudi kako slijedi:

LEADING (VODEĆI)

 • ako pored ponuđene cijene stoji

  točkasta oznaka zelene boje

  – ponuđena cijena je trenutačno najniža
 • ako pored ponuđene cijene stoji

  točkasta oznaka narančaste boje

  – ponuđena cijena je jednaka cijeni drugih konkurenata
 • ako pored ponuđene cijene stoji

  točkasta oznaka crvene boje

  – ponuđena cijena je veća od cijene drugih konkurenata

 

RANKING (RANG) – pored ponuđene cijene stojat će oznaka ranga Vaše ponude (1 – najbolji ponuđač, 2 – slijedeći,…itd.)

BID DIFFERENCE WITH COMPETITOR AHEAD (RAZLIKA PONUDE U ODNOSU NA KONKURENTA ISPRED VAS) – vrijednost razlike izražena u apsolutnom iznosu

BID DIFFERENCE WITH COMPETITOR BEHIND (RAZLIKA PONUDE U ODNOSU NA KONKURENTA IZA VAS) – vrijednost razlike izražena u apsolutnom iznosu

BEST BID – prikaz trenutačno najniže cijene

Navedene informacije možete zaprimiti u određenom trenutku trajanja aukcije. Neke od informacija moguće je da nećete uopće primiti.

VAŽNO:

Vaše cijene možete korigirati tijekom cijelog trajanja e-aukcije. Preostalo vrijeme trajanja e-aukcije prikazano je na konzoli natjecanja u zelenom polju na digitalnom brojaču preostalog vremena.

Cijene je moguće korigirati u rasponu od 0,5% - 30% u odnosu na prethodno ponuđenu cijenu

Vašu prvobitnu i sve ostale korigirane ponude moći ćete dati isključivo putem platforme tijekom trajanja e-aukcije. Sve ponude zaprimljene na bilo koji drugi način neće biti uzete u obzir.

Ukoliko ne budete sudjelovali u e-aukciji i konkurirali za godišnji ugovor za isporuku dobara i usluga, nećete moći postati dobavljač u predmetnog godini za predmet nabave.

Kada se prijavite na sustav Promena moći ćete pregledati sve natječaje i pripremiti Vaše ponude, ali cijenu za iste možete upisati samo za vrijeme trajanja aukcije.

Ukoliko niste u mogućnosti ponuditi sve stavke iz natječaja, slobodni ste konkurirati na aukciji za stavke koje su predmet Vaše djelatnosti, odnosno dati djelomičnu ponudu.

U nastavku, dostavljamo Vam prednosti nuđenja putem e-aukcija za dobavljače kako slijedi:

Prednosti za dobavljače

Kraće vrijeme trajanja nadmetanja – Proces pospješuje efikasnost dobavljača koji primaju više informacija u kraćem vremenu i ostvaruju koristi kroz brže donošenje odluke o odabiru dobavljača.

Planiranje unaprijed pojednostavljuje proces – Dobavljači mogu biti uvjereni da je proces dodjele temeljito razmotren i da je mogućnost za dodjeljivanje ugovora vrlo visoka.

Pravovremena povratna informacija – Iako dobavljači možda ne preferiraju usporedbu cijena kao temelj za donošenje odluke, ne mogu se ne složiti sa činjenicom da dobivaju informaciju o tržišnim trendovima i cijenama u realnom vremenu na koje mogu odgovoriti ukoliko žele.

Transparentnost procesa – Na kraju procesa iz perspektive dobavljača biti će puno manje nepoznanica. Dobavljači bi trebali biti svjesni činjenica na kojima je temeljena odluka o dodjeli. Također, dobavljači će dobiti informaciju koliko je njihova cijena konkurentna na tržištu.

Bolja komunikacija – Jasna, sveobuhvatna, pravovremena i jednaka razmjena informacija sa svim dobavljačima gradi povjerenje između kupca i dobavljača i potiče dobavljače na sudjelovanje u procesu nabave.

Niži trošak prodaje – Trošak zadržavanja postojećih klijenata i pribavljanja novih klijenata može biti visok. Sudjelovanjem u e nabavi, dobavljači smanjuju trošak pribavljanja upita i trošak vremena potrebnog za slanje ponuda.

 

Pristupanje Promena sustavu moguće je klikom na link, a upute za dobavljače u grafičkom prikazu preuzmite ovdje.