01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  • Tomo Jandrečić - predsjednik Nadzornog odbora
  • Vanja Žokalj - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Miro Šapić - član Nadzornog odbora
  • Tomislav Pađan - član Nadzornog odbora
  • Jasenka Skendrović - član Nadzornog odbora
  • Dražen Martić - član Nadzornog odbora
  • Darko Kiseljak - član Nadzornog odbora

 


SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

 

1. sjednica Nadzornog odbora (13. srpnja 2017.)

2. sjednica Nadzornog odbora (16. listopada 2017.)

3. sjednica Nadzornog odbora (28. prosinca 2017.)

4. sjednica Nadzornog odbora (23. siječnja 2018.)

5. sjednica Nadzornog odbora (30. travnja 2018.)

6. sjednica Nadzornog odbora (18. lipnja 2018.)

7. sjednica Nadzornog odbora (27. rujna 2018.)