01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  • Tomo Jandrečić - predsjednik Nadzornog odbora
  • Vanja Žokalj - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Miro Šapić - član Nadzornog odbora
  • Tomislav Pađan - član Nadzornog odbora
  • Jasenka Skendrović - član Nadzornog odbora
  • Dražen Martić - član Nadzornog odbora
  • Darko Kiseljak - član Nadzornog odbora

 


SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

 

1. sjednica Nadzornog odbora (13. srpnja 2017.)

2. sjednica Nadzornog odbora (16. listopada 2017.)

3. sjednica Nadzornog odbora (28. prosinca 2017.)