01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Ured direktora

Odjel za razvoj, marketing i odnose s javnošću
  • Ana Bašić, Stručna suradnica za odnose s javnošću i voditeljica odjela za razvoj, marketing i odnose s javnošću

        01/ 5554 326
       ana-basic@komunalac-samobor.hr

Opće pravno kadrovska služba

Financijsko računovodstvena služba

Financijsko računovodstveni odjel
Odjel naplate komunalnih usluga
Odjel nabave

SEKTOR 1

Služba održavanja nerazvrstanih cesta

Služba javne rasvjete

Služba tržnice i sajmišta

Služba parkirališta i pauka


SEKTOR 2

Služba održavanja javnih površina

Odjel hortikulturnog uređenja groblja

Služba čistoće

Služba održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova


SEKTOR 3

Služba autobusni kolodvor

Služba održavanja vozila, malih strojeva i alata

Služba održavanja objekata, tehničkog i informatičkog sustava

 

Služba upravljanja stambenim zgradama