01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

U službi upravljanja stambenim zgradama obavljaju se poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbom o održavanju zgrada, Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o upravljanju sklopljenim za svaku pojedinu stambenu zgradu.

PORUKA

Svim suvlasnicima koji žive u zgradama koje su pod upravom t.d. Komunalac d.o.o. Samobor:

Sve vaše ideje, prijedloge ali i pritužbe na naš rad dostavite pisanim putem na adresu Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor ili putem elektroničke pošte na adresu: stambeno@komunalac-samobor.hr

Dokumenti za preuzimanje