01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

2022_02_Izvanredno održavanje ceste u Posavskoj ulici - Domaslovec na području grada Samobora

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje ceste u Posavskoj ulici – Domaslovec na području grada Samobora. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 23.05.2022. godine do 10:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

19.05.2022.

2022_01_Gorivo

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu goriva. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 25.01.2022. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

18.01.2022.