01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

2017_03_Usluga financijskog leasinga za univerzalno radno vozilo sa opremom za zimsku službu

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu, obrazac tehničkih karakteristika i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za uslugu financijskog leasinga za univerzalno radno vozilosa opremom za zimsku službu. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 25.09.2017. godine do 13:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

19.09.2017.

2017_02_Radovi na rekonstrukciji Ulice Andrije Bijankinija u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora za radove na rekonstrukciji Ulice Andrije Bijankinija u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 04.09.2017. godine do 15:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

29.08.2017.

2017_01_Gorivo za vozila

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora za nabavu goriva za vozila. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 12.06.2017. godine do 15:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

07.06.2017.