01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

2019_05_Gorivo

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o gorivu. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 01.10.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

25.09.2019.

2019_04_Radovi na zimskom održavanju cesta

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnike za 15 grupa na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – radovi na zimskom održavanju cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 03.09.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

28.08.2019.

2019_03 Zimska služba

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – radovi na zimskom održavanju cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 10.07.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

05.07.2019.

2019_02_Sol za posipavanje cesta

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi soli za posipavanje cesta. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i/ili nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 20.05.2019. godine do 10:00 sati Nakon navedenog roka neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

15.05.2019.

2019_01_Asfalt

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za asfalt. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 15.01.2019. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

10.01.2019.

2018_02_Izgradnja Reciklažnog centra grada Samobora ''Trebež''

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu, projekt i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izgradnju reciklažnog centra grada Samobor „Trebež“ – ključ u ruke. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i mate-saban@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 28.02.2018. godine do 11:00 sati. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

21.02.2018.

2018_01_Posude za otpad

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za posude za otpad. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr. Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 22.01.2018. godine do 09:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

16.01.2018.

2017_03_Usluga financijskog leasinga za univerzalno radno vozilo sa opremom za zimsku službu

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu, obrazac tehničkih karakteristika i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za uslugu financijskog leasinga za univerzalno radno vozilosa opremom za zimsku službu. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 25.09.2017. godine do 13:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

19.09.2017.

2017_02_Radovi na rekonstrukciji Ulice Andrije Bijankinija u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora za radove na rekonstrukciji Ulice Andrije Bijankinija u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 04.09.2017. godine do 15:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

29.08.2017.

2017_01_Gorivo za vozila

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), t.d. Komunalac d.o.o., Samobor objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora za nabavu goriva za vozila. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr i nikolina-grdovic@komunalac-samobor.hr. Prethodno Savjetovanje ostaje otvoreno do 12.06.2017. godine do 15:00 sati. Nakon navedenog roka neće biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

07.06.2017.