01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Grad Samobor, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora. Grad Samobor je jedini osnivač društva i stopostotni vlasnik, a društvo je svrstano, prema članku 16. Zakona o računovodstvu, u srednje velike poduzetnike. 

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti, trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:

  • Održavanje čistoće
  • Odlaganje komunalnog otpada
  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Javna rasvjeta 
  • Tržnica na malo
  • Premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila te naplata parkiranja
  • Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
  • Upravljanje stambenim zgradama.

Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje djelatnosti Upravljanje stambenim zgradama na području Grada Svete Nedelje.