01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Eko-kutak posvećen je aktivnostima Komunalca u smjeru povećanja ekološke osviještenosti, edukacije o nužnosti razvrstavanja otpada te promotivnim aktivnostima poduzeća.

Korisnici usluga sve o radu službi te pojačanim aktivnostima u određenim razdobljima mogu detaljno saznati putem radio emisije „EKO EHO“ koju emitira Radio Samobor na 93MHz. Nadalje, edukativni program namijenjen vrtićima i osnovnim školama na zabavan i prilagođen način kod djece potiče svijest o potrebama razvrstavanja otpada.

„Zavrtimo otpad“ akcija je koja rješava pitanje odvojenog prikupljanja otpada u višestambenim zgradama, a prati je patentirani izum Komunalca - boks s vrtuljkom za kontejnere za prikupljanje miješanog i odvojenog komunalnog otpada. Nositelji akcije su samoborski sportaši, točnije 13 sportskih klubova čija je sportska oprema koju je Komunalac donirao ukrašena vizualnim identitetom akcije.

Eko minuta još jedan je u nizu projekata edukacije građana o problemu otpada te načinima i ispravnom odvojenom odlaganju otpada. Svakodnevno na Radio Samoboru u jutarnjem i večernjem terminu emitira se eko poruka u trajanju od jedne minute, kao što joj i sam naziv govori.